.
   
 

Osaaminen


Seuraavassa poimintoja kahdenkymmenen vuoden kokemuksestani alla mainituista osa-alueista:
 • ympäristö- ja laatujärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen sekä työntekijöiden kouluttaminen esim. kierrätykseen
 • ympäristöohjelmien laatiminen ja toteuttaminen yhdessä henkilökunnan kanssa
 • mittaristojen tekeminen yritykselle sekä järjestelmien katselmoinnit johdolle
 • erilaisten auditointien/assessointien/observointien teko
 • ympäristölainsäädännön seuranta ja tiedon jakaminen yrityksen sisällä ja raportointi viranomaisille
 • menetelmäsuunnittelu/-kehittäminen, toiminta- ja työohjeiden laatiminen sekä prosessikuvauksien tekeminen
 • työntutkimukset: kellotukset, ajankäyttötutkimuksien teko ym.
 • erilaisiin tuotekehitysprojekteihin osallistuminen (minulla on joukko palkittuja aloitteita ja ideoita työurallani)
 • luottamustehtävissä to imiminen yrityksessä, osuuskunnassa, as oy:ssä ja yhdistyksissä (olen toiminut puheenjohtajana, sihteerinä sekä hallitusten jäsenenä ja tiedottajana/internetvastaavana)
 • tutorina ja opinnäytetöiden ohjaajana toimiminen
 • kierrätyksestä ja jätehuollosta vastaaminen
 • kierrätysmateriaalien hyödyntäminen korujen ja asusteiden valmistuksessa sekä ”taiteessa”

Edellä mainittujen työtehtäviin kouluttautumisen lisäksi olen suorittanut erilaisia kursseja tietokonealalta, yritystoiminnasta, työntutkimuksesta (työntutkimus ja rationalisointi), visuaalisesta viestinnästä ja minulla on myös voimassa olevat vesityökortti sekä työturvallisuuskortti.
Harrastan puutarhanhoitoa, purjehtimista sekä yhdistys- ja osuuskuntatoimintaa.

.
 Ea-Group Oy, Leipäläntie 14 c/o Antikainen, 20300 Turku, Puh. 040 595 2375