.
   
 


Onko asiakkaanne ilmoittanut, että saadaksenne jatkossa tilauksia, teillä pitää olla ympäristö- tai laatujärjestelmä yrityksellänne käytössä? Onko ongelmia järjestelmien ylläpidossa tai toimivuudessa? Tuntuuko siltä, että järjestelmät eivät tuota tai anna lisäarvoa yrityksellenne? Haluavatko työntekijänne tai haluatteko itse perusteluja, miksi kannattaa tehdä toimiva järjestelmä ja mitä hyötyä on tehdä asioita uudella tavalla?


Ea-Group Oy on Turussa toimiva ”firabeliyritys”, joka tarjoaa osaamistaan yrityksenne käyttöön ja ratkaisun edellä mainittuihin ongelmiin.


Palvelut:
Ympäristö- ja laatujärjestelmien rakentaminen, rakentamisen ohjaaminen, kehittäminen
Auditointi/assessointi/observointi
Ympäristönäkökohtien selvittäminen ja ympäristöohjelmien laadinta
Toiminta- ja työohjeiden laadinta sekä prosessikuvaust en teko
Kierrätys- ja jätehuollon järjestäminen ja kehittäminen 
Työntutkimus
Kierrätysmateriaalin hyödyntäminen tuotannossa, materiaalihankinta/ylijäämämateriaalin myyntikanavien selvitykset
Digikuvien muokkaaminen eri medioita varten asiakkaan vaatimusten mukaisesti
.
 Ea-Group Oy, Leipäläntie 14 c/o Antikainen, 20300 Turku, Puh. 040 595 2375